PRAVIDLA

 • Závodu se smí zúčastnit pouze registrovaní a prezentovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem, kteří uhradili startovné v plné výši (výjimku může povolit organizátor závodu).
 • Výsledný čas je každému závodníkovi měřen od okamžiku startovního výstřelu až do okamžiku doběhu do cíle na stejném místě. Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli. Současně je měřen i tzv. „net time“, tedy čistý čas od okamžiku průběhu startovní čárou, až do okamžiku doběhu do cíle.
 • Zakazuje se běžet mimo plánovanou trať závodu.
 • Závod se uskuteční za každého počasí.
 • Každý závodník zodpovídá za svůj fyzický stav a schopnosti.
 • Závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodu a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Organizátor má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Registrační poplatek je konečný a je nevratný.
 • Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy, programu a propozic.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Organizátora bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.